جمعة رجب. ودخول اليمنيين في الإسلام coll. download

وفي حديث كعب بن مالك: ثم يُؤمَرُ بأَمِّ الباب على أَهْلِ النار فلا يخرج منهم غَمٌّ أَبداً أَي يُقْصَد إِليه فَيُسَدُّ عليهم. تا بام می برند که شاید سر تو را . در بین راه با لبه ای آشنا کنند. حالا کبوتران پر خود را گشوده اند. یک سایبان برای تنت دست و پا کنند علی اکبر لطیفیان نظر دهید » نامه امام رضا (علیه السلام)به پسرش امام جواد(علیه السلام)‏ 24 مهر ... 78.5. 110. 105.5. 140.5. 89.5. 111. 136. 151. 114.5. 123.5. 124. 111. 0. 127.5. 113. 112.5. 121. 124. 90. 125.5. 126.5. 110.5. 110.5. 127. 119.5. 111. 121.5. 129. 78 ... اگرچه مام وطن گاه تیره می‌پوشد همیشه از دل این کوه چشمه می‌جوشد برای این‌همه اندوه سر رسیدی هست خدا اگر که بخواهد هنوز امیدی هست هزار شکر که ارثی دگر رسیده به ما همین‌که نان حلال از پدر رسیده به ما غنیمتی ست که داریم ... 56. 84. 68. 33. 46. 39. 112. 96. 21. 93. 109. 99. 72. 113. 76. 71. 28. 40. 51. 28. 34. 99. 45. 43. 90. 78. 70. 45. 40. 28. 74. 35. 49. 107. 75. 86. 84. 83. 84. 37. 35 ...

[index] [8574] [13675] [7120] [12599] [5062] [14067] [10557] [4658] [7350] [8267]

#

test2